cute death note

cute death note

Selasa, 01 Maret 2011

tembung sarojo

TEMBUNG SAROJA Tembung saroja yaiku tembung rangkep, maksude tembung loro kang padha tegese utawa meh padha tegese dienggo bebarengan

 • 001. Amrik-minging

 • 002. Andhap-asor

 • 003. Akal-budhi

 • 004. Arum-wangi

 • 005. Adi-luhung

 • 006. Angkat-junjung

 • 007. Angkara-murka

 • 008. Bujana-andrawina

 • 009.

 • Bayu-bajra

 • 010. Babak-bundhas

 • 011.

 • Budi-pakart

 • 012. Buka-sakawit

 • 013. Baya-pakewuh

 • 014. Candhak-cekel

 • 015.

 • Dana-driya

 • 016. Dhawuh-timbalan

 • 017. Ciri-wanci

 • 018. Dhedhep-tidhem

 • 019. Edi-peni

 • 020. Endah-peni

 • 021. Enak-mirasa

 • 022Gandheng-renteng

 • 023. Gendheng-ceneng

 • 024.Guntur-ketug

 • Tidak ada komentar:

  Posting Komentar